Är det dags för skorstensrenovering? Josephsons kakelugnsmakeri i Västerås, renoverar även skorstenar.

Övrigt: När uteluft tränger ner i en skorsten så kondenserar luften på insidan tillsammans med vätskan från bränslet. Detta medför att syror reagerar med insidan av skorstenen och därmed finns risk att skorstenen börjar vittra sönder inifrån. Detta kan åtgärdas genom att installera exempelvis ett insatsrör. Vi jobbar också mycket med s.k. glidgjutning, då man tätar kanalens insida med keramisk massa.

Vill du veta mer om skorstensrenovering? Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt. Om du har fått föreläggande om att reparera skorstenen så är du välkommen att kontakta oss så bokar vi en tid för att titta på din skorsten. Då kan vi också bedöma omfattningen av skorstensrenoveringen och du kan få en klarare prisbild.